DOLANDIRICILIK NEDENİ İLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DOLANDIRICILIK NEDENİ İLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Dolandırıcılık Nedeni ile Şikâyetimizden İbarettir
SUÇ                                       :Dolandırıcılık
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil adı geçen şirkete gönderilmek üzere …….. AŞ den aldığı yağları, aşırı yük yüklendiğini bilmediği için ve kullandığı kamyonun fren hortumunun sıcak ve aşırı yükün etkisi ile kopması sonucu …./…./….. tarihinde …….. istikametine giderken ………Yol ayrımı karşısında …… karayolunda tek taraflı maddi hasarlı kaza yapmıştır. Bu olayın etkisi ile müvekkil hafif derecede yaralandığı ve bu olaydan psikolojik olarak etkilendiği için yükün başında duramamıştır. Yükün başında abisi ……. ile arkadaşı ……’yi bırakmıştır.
  2. Jandarmanın müvekkile imza karşılığı teslim ettiği ………yı bu şirketin sahibi olduğunu tahmin ettiğimiz ……. ve dört kişi müvekkilin yakınlarımı kandırarak ve herhangi bir imzalı belge vermeden 3 – 4 araçla taşıtarak götürmüşlerdir. ………A.Ş. bu yağları kullanmayıp iade etmesi için şirkete faks çekmesine rağmen, şirket bu yağları satmış, hem kaza nedeni ile ………. Sigorta AŞ den ……….TL hasar bedeli almış hem de müvekkilden, ……….A.Ş.’den ve araç sahibi ……..’dan bakiye tüm hasarı dava yolu ile talep etmektedir. Bu dava …..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin…./….. E no.lu davası ile görülmektedir. Kaza ile ilgili hazırlık dosyası da …….. Cumhuriyet Savcılığının …../…. Hz – …../….. takipsizlik dosyasında bulunmaktadır. Bugüne kadar, müvekkil şirketi aramasına rağmen yardımcı olmamışlardır. Şahitlerimizin dinlenmesini ve sorumluların bulunmasını istiyoruz. Müvekkili, mahkemeyi ve sigorta şirketini kandıran …… ve adamlarından şikâyetçiyiz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 157 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Şikâyetimizin kabulü ile şüpheliler ve iştirak edenler hakkında dolandırıcılıktan kamu davası açılmasına, tanıklarımın …… adreslerinden dinlemelerine, faturalarını ve kaza evraklarını sunduğum …… ile ilgili ……. AŞ nin …/…/….. den sonra bu şirkete herhangi bir uyarı gönderip göndermediğini, gönderdiyse bu uyarının ne şekilde yapıldığının ……A.Ş.’den sorulmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat