DAVETİYE (ÖRNEK-1)

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DAVETİYE (ÖRNEK-1)

ÖRNEK 1

Davetiyenin 1 inci sayfası

Örnek No: 1 – Tebligat Yönetmeliği m. 14
T. C.

………………………………..…………

………………………………………..…

Dosya no

TAAHHÜTLÜ

No.

Adres:

…………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılır.

Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın arkası)

D A V E T İ Y E
Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin:
Adı ve soyadı:…………………………………………………………………………
Adresi:…………………………………………………………………………
Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………
Adresi:…………………………………………………………………………
Adı ve soyadı:…………………………………………………………………………
Adresi:…………………………………………………………………………
Tebliğin konusu:…………………………………………………………………………
Hazır bulunması gereken
Yer:…………………………………………………………………………
Tarih:…………………………………………………………………………
Gün:…………………………………………………………………………
Saat:…………………………………………………………………………
Kanunlara göre derci icap eden sair hususlar
Resmi mühür ve imza

Davetiyenin Üçüncü Sayfası

Muhatabın adı soyadı veya unvanı:

…………………………………….………

…………………………………………….

Adresi: ….….……………………………

………………………….…………………

Tebliği isteyenin adı soyadı veya ünvanı

………………………………….…………

………………………………………….…

……………….……………………………

……………………….……………………

Tebliğin Konusu:

………………………………….…………

………………………………………….…

…………………………………………….

…………………………………………….

Örnek No:3 – Tebligat Yönetmeliği m. 35
Dosya No: ………………………….…….

Barkod No:………….…………………….

Adres:

………………….…………………………

………………………….…………………

………………………………….…………

………………………………………….…

Not: Bu kısma tebligatı çıkaran merciin adresi yazılır.

Davetiyenin 4 üncü sayfası

TEBLİĞ MAZBATASI

Tebliğ evrakı;

1 – Adresinde veya ………………………………..…… ……………………muhatap…………..

………………………………………………..…………………………………………………

2 – ………………………………………..………………………….sebebiyle muhatap yerine

………………. …………………………………………………………………………………

3 – Tebliğ yapılması …………………….……..……………sebebiyle temin edilemediğinden ………………………….………..……………………………………………………………..

…………………………………………….……..…………………………………………………..

4 – Muhatabın muvakkaten ………………..……………………………………………………

gittiği….……………………………………………….…………………………….tarafından

bildirildiğinden…………………………………………………………………………………

5 – (……………….…..) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine ………….……………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………….

6 –………………………………..……………….……..…….. tebellüğden imtina ettiğinden   …………………………………………….………….…………………………………………

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine…………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

8 – Tebliğ yapılacak kimse………………..……………………………………………………

sebebiyle imtina ettiğinden………………………………………………………………..……

…….………..………. ………….huzurunda ……….……….…………………………………

Tebligat yapılanın

Tebliğ Tarihi                              (imza veya parmak izi)                           İmza

Tebliğ Memurunun İmzası:

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat