DAVAYI TEŞMİL DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVAYI TEŞMİL DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

DAVAYA DAHİL EDİLMESİ TALEP EDİLENLER                   :1.        ………

2.        ………

3.        ………

KONU                                   : Davayı Teşmil  Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizde görülmekte olan dava, davalıya açılmış, ancak davanın devamı esnasında iştirak halinde mülkiyet (el birliği ortaklığı) dolayısıyla davalıların birden fazla olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yukarıda ad ve adresleri belirtilen kişilerin davalı olarak davaya dâhil edilmelerini ve kendilerine gerekli olan tebligatın yapılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 59, 124 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimin kabul edilerek, yukarıda adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat