DAVAYI KABUL DİLEKÇESİ – NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ

Mağdur-Fail Arabuluculuğunun (Uzlaştırmasının) Sunduğu Faydalar

DAVAYI KABUL DİLEKÇESİ – NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVAYI KABUL EDEN DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Davayı Kabul Ettiğimize İlişkin Beyanlarımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Davacı … tarafından, müvekkil aleyhine açılan nişan hediyelerinin iadesine ilişkin davada, belirtildiği üzere; müvekkilin nişan hediyelerinden olan ………yı iade etmesi mümkün olmamakla birlikte, ………nın tutarı olan toplam …TL’lik kısmını kabul ediyoruz. Dava dilekçesinde belirtilen diğer talepleri kabul etmiyoruz. Kısmi kabule ilişkin iş bu beyanımızın davacıya tebliğini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 308 vd.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı kısmi kabule ilişkin beyanlarımızın kabulü ile davacıya tebliğine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Davalı Vekili

Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat