DAVAYI İHBAR DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVAYI İHBAR DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVAYI İHBAR EDEN

DAVALI                               :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Davayı İhbar dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Davacı müvekkil üzerine kayıtlı bulunan … plakalı aracın …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde uğramış olduğu zararların tazmini için müvekkile karşı açmış olduğu davada …Türk Lirası zararın tazminini istemektedir.
  2. Oysa kaza yapan kişi müvekkil değildir. Kazayı bir süre önce, müvekkilin harici satış ile aracı sattığı … kişi yapmıştır. Resmi işlemlerde de bu durum açıkça bellidir. Davacı, aracı kullanan kişiye dava açması gerektiği halde halen ruhsat müvekkil üzerinde görüldüğü için davayı müvekkile karşı açmıştır. Bu davanın esasında kazayı yapan kişiye karşı açılması gerekir.
  3. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 61-64. maddeleri gereğince davayı ihbar ediyoruz. Kazaya sebebiyet veren kişinin bu davaya katılmasını istiyoruz.

İSTEK VE SONUÇ             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, davayı ihbar istemimizin kabulü ile, dava dilekçesi, ihbar dilekçesi ve duruşma gününün ihbar edilen … tebliğine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davayı İhbar Eden Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat