Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

SÜRE UZATIM TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI                : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                      : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVACI                                               : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                      : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebidir.

AÇIKLAMALAR                      :

1- Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkilimize duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan  ……. tarihinde tebliğ edilmiştir.

2- Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanımız olmamıştır.

3- Müvekkilimiz kendisini temsil etmemiz için gerekli vekaletnameyi dahi henüz ulaştırmıştır. Davaya karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için Hukuk Muhakemeleri Kanununun 127 ve 317. maddeleri gereği tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER        : Tebliğ Mazbatası ve her türlü yasal kanıt.

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK 127, 317 ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenler ile Davaya karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için tarafımıza makul sürenin verilmesini saygı ile talep ederiz.                                                                                                                                      (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat