Davaya Cevap Dilekçesi Örneği

0
22372
Avukat Hakkında Disiplin Soruşturması
Avukat Hakkında Disiplin Soruşturması

 Davaya Cevap Dilekçesi Örneği


 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                           KAYSERİ

DOSYA NO                 :
DURUŞMA GÜNÜ       :
 
CEVAP VEREN DAVALI    :
 
VEKİLİ                              :
 
DAVACI                            :
 
VEKİLİ                              :
 
DAVA                                :
 
D.KONUSU                        : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.
 
CEVAPLAR                        :
A)İLK İTİRAZLARIM:
1-
2-
3-
4-
B)ESAS HAKKINDAKİ CEVAPLARIM:
1-
2-
3-
4-
 
HUKUKİ SEBEPLER           :H.U.M.K.,……. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                           :……………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;
1-İlk itirazlarımız kabul edilerek öncelikle müvekkilim aleyhine açılan davanın  ………………………..yönünden REDDİNE,
2-İlk itirazlarımız yerinde görülmediği takdirde esas hakkında öne sürdüğümüz hususlar dikkate alınarak haksız ve yersiz olarak müvekkil aleyhine açılan davanın REDDİNE,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Cevap veren davalı vekili
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...