Davanın Tamamen Islahı Nedir? Dava Tamamen Nasıl Islah Edilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Davanın Tamamen Islahı Nedir? Dava Tamamen Nasıl Islah Edilir?

MADDE 180- (1) Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildi­rimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi hâlde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.

Davanın tamamen ıslahı Açıklama

Davanın tamamen ıslahı baştan (dava dilekçesinden) itibaren yapılan ıslahtır. Tamamen ıslah ile dava dilekçesi de dahil bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması söz konusudur ve tamamen ıslah ile talep sonucu ve dava sebebi değiştirilebilir. Davacı taraf davasını ve karşı davada ise karşı davacı durumunda olan davalı, karşılık davasını tamamen ıslah edebilir. Tamamen ıslahta dava tümüyle değişmektedir. Örneğin tapu iptali ve tescil davasının istirdat davasına, ecrimisil davasının elatmanın önlenmesi dava­sına dönüşmesi gibi.

Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itiba­ren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi halde, ıslah hakkı kullanılmamış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir (HMK md. 180). Burada sözü edilen bir haftalık süre, hak düşürücü bir süredir. Davacının davasını tamamen ıslah ettiğini mahkemeye bildirdi­ği tarihten itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermemiş olması durumunda, mahkemece, bir haftalık hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle, davacının ıslah hakkını kullanmış olduğuna ve ıslah hiç yapılma­mış gibi ıslahtan önceki haliyle davaya devam edilmesine karar verilir. Bu durumda aynı dava içinde tarafın yeniden ıslah yoluna başvurması söz ko­nusu olmayacak, davaya mevcut haliyle de devam etmek istemiyorsa yeni talebi için yeni bir dava açması gerekecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat