Dava Ne Zaman Açılmış Sayılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Dava Ne Zaman Açılmış Sayılır?

MADDE 118- (1) Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayı­lır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir.

(2) Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Dava, kural olarak dava dilekçesinin mahkeme esas defterine kayde­dildiği tarihte açılmış sayılır (HMKmd. 118/1). Harca tabi olmayan davalar­da, hakimin dilekçeyi havale tarihinde dava açılmış sayılır. Harca tabi dava­larda ise harcın ödendiği tarihte dava açılmış sayılır. Dava açılmasının mad­di hukuk ve usul hukuku bakımından bazı sonuçları bulunduğundan dava açma zamanının belirlenmesi önem arz etmektedir. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenerek aslı ile birlikte mahkemeye verilmelidir. (HMKmd. 118/1).

Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belir­lenir (HMK md. 118/2). Ayrıca kayıt için gerekli harç ve giderlerin de yatırı­lıp yatırılmamasına göre işlem yapılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat