Dava çokluğunda ve olası menfaat çatışmasında müdafi ve istinaf başvurusu

TCK m. 249 nedir?

Dava çokluğunda ve olası menfaat çatışmasında müdafi ve istinaf başvurusu

Müdafi,  ilk derece mahkemesinde aynı davada birden ziyade  sanığın  savunmasını  üstlenmiş  ise,  ilk  derece  mahkemesinden  verilen hükme karşı, müdafi olduğu her bir  sanık  için  ayrı  istinaf başvurusu yapmalıdır.  Sadece  sanıklardan  biri  ya  da  birkaçı  için  istinaf  yoluna başvurması,  diğerleri  hakkında  verilen  hükmün  kesinleşmesini  önlemez.

Yine,  sanık  hakkında  sübjektif  bağlantı  nedeniyle  birçok  dava açılmış ve aynı yargılamada birçok fiilden hüküm kurulmuş ise, sanık aleyhinde kurulan hükümlerden hangileri için istinaf yoluna gidildiğinin, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta belirtilmesi şarttır.

Müdafi,  birden  fazla  sanık  lehine  istinaf  başvurusunda  bulunurken  dahi,  sanıklar  arasında menfaat  çatışması  olmamasına  dikkat  etmek zorundadır. Hüküm verilirken, ya da kanun yoluna başvuru aşamasında sanıklar arasında bir menfaat çatışması olduğunun anlaşılmasına halinde, müdafi görevini  sürdürürse, bunun bir hukuka  aykırılık olarak istinaf mahkemesince değerlendirilmesi gerekir.

İstinaf Başvurusu Cevap dilekçeleri

Sanık  aleyhine  yapılan  yersiz  ve  haksız  bir  başvurunun  istinaf mahkemesince  reddedilmesi  sanık  lehine  olduğu  için,  sanık  aleyhine istinaf başvurularına karşı cevap dilekçelerinin hazırlanması da müdafinin görevi kapsamındadır. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat