Cumhuriyet savcısının etkin pişmanlıktaki takdir yetkisi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Cumhuriyet savcısının etkin pişmanlıktaki takdir yetkisi

Buradaki ilk hal, cezayı kaldıran şahsi sebep olarak etkin pişmanlık ve şahsi cezasızlık sebebidir (CMK 171/1).

Ceza  Kanunu‟nda  “cezayı  kaldıran  şahsi  sebep”  olarak  kabul edilen  etkin  pişmanlık  halleri  şunlardır: Organ  ve  doku  ticareti  suçu açısından TCK  93,  imar  kirliliğine  neden  olma  suçu  açısından TCK 184/2, uyuşturucu madde  suçu açısından TCK 192,  sahtecilik  suçları açısından TCK 201, örgüt kurmak suçu açısından TCK 221, rüşvet suçu açısından TCK 254, yalan tanıklık suçu açısından TCK 274.

TCK 221/5 uygulanarak Cumhuriyet savcısının CMK 171/1 uyarınca  kovuşturmaya  yer  olmadığı  kararı  vermesinde  bir  sorun  ortaya çıkmaktadır.  Cumhuriyet  savcısı  kovuşturmaya  yer  olmadığı  kararı verirse, denetimli serbestlik uygulanması mecburiyeti karşısında, kendisini aşan bir karar verme durumuna girmektedir. Zira hak kısıtlaması getiren denetimli serbestlik, ancak hakim tarafından karara bağlanabilir. Savcı bu kararı da veremeyeceği için TCK 221/5 nedeni ile örgütlü suçlarda CMK  171/1  uygulanamayacaktır. Türkiye‟deki  uygulamada “teslim olan örgüt mensupları” hakkında büyük önemi olan bu maddenin, mahkeme  tarafından  tatbik edilebileceğine dikkat çekmek  isteriz.

“Şahsi cezasızlık sebebi” öngörülen hükümler ise şunlardır: TCK 22/6,167/1, 273/1, 281/1, 283/3 ve 284/4.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat