CMK m. 87 Otopsi İşlemi Nasıl Yapılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

CMK m. 87 Otopsi İşlemi Nasıl Yapılır?

Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği ölçü­de baş, göğüs ve karnın açılması suretiyle ger­çek ölüm sebebini tespit etmeye yönelik olarak yapılan tıbbi işlemdir. Aslında burada esasen bir bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmektedir. 87/2. madde uyarınca, cesedin durumu olanak veri­yorsa, mutlaka baş, göğüs ve kamın açılması icap eder. Ayrıca kural olarak, şüpheli ve zorlu olmayan durumlarda otopsi yapılamaz.

Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dal­lardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tara­fından getirilen hekim de otopside hazır buluna­bilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.

Ölümünden hemen önceki hastalığında öle­ni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında ha­zır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.

Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlar­dan parça alınırken, görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uz­man tarafından incelenerek tahlil edilir.

Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cum­huriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahke­me tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.

Öte yandan, bütün işlemlerde cesedin gö­rüntülerinin kayda alınması yasal bir zorunluluk­tur (CMK m. 87/5).

Ayrıca doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan sü­resinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama yetene­ği bulunup bulunmadığının saptanması amacıy­la yeni doğan çocuk üzerinde de adli muayene veya otopsi yapılabilir (CMK m.88).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat