CMK m. 74 Gözlem Altına Alınma Nedir? Nasıl Yapılır?

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

CMK m. 74 Gözlem Altına Alınma Nedir? Nasıl Yapılır?

Gözlem altına alınma, fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet sav­cısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda belli bir süre tutularak, hak­kında bilirkişi raporunun düzenlenmesinin sağ­lanmasıdır.

Gözlem altına alınmaya soruşturma evre­sinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.

Netice itibariyle özgürlüğün bağlanması so­nucunu doğurduğundan, buna ancak hâkim veya mahkemenin karar verebildiğine dikkat edilmeli­dir. Ayrıca yine bu gerekçeyle, gözlem altına alınmayı koruma tedbirleri içinde değerlendiren yazarlar da mevcuttur.

Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sü­renin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık kuru- munun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sü­relerin toplamı üç ayı geçemez.

Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getirilme­sini durdurur.

Öte yandan gözlem altına alınmanın, bir zo­runlu müdafilik hâli olduğunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz (CMK m. 74/2).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat