CMK m. 37 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

CMK m. 37 nedir?

Tebligat usulleri

Madde 37 –  (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır.

(2) Uluslararası andlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan doğruya postayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde; yurt dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat