CMK m. 26 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

CMK m. 26 nedir?

Ret isteminin usulü

Madde 26 –   (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kâtibine bir tutanak  düzenlenmesi için başvurulması suretiyle  yapılır.

(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür.

(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat