CMK m. 19 nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

CMK m. 19 nedir?

Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 

Madde 19 –  (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir.

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.

(3) (Ek: 24/11/2016-6763/21 md.) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat