Ceza İstinaf Kanun Yolunda Süreler

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

İSTİNAF KANUN YOLUNDA SÜRELER  – CEZA

MADDEKONUSÜRE

5271 S. K. m. 273

İstinaf istemi, hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılacağı sürehükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde

5271 S. K. m. 273

Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, sürenin başlangıcıtebliğ tarihinden

5271 S. K. m. 273

Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, istinaf yoluna başvurabilme sürelerikararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde

5271 S. K. m. 273

Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, bu husustaki cevaplarını bildirebilme süreleritebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde

5271 S. K. m. 275

Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; tebliğ edilme süresihükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde

5271 S. K. m. 276

İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililerin bölge adliye mahkemesinden karar verilmesini isteyebilecekleri süreret kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde

5271 S. K. m. 277

276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı tarafın yazılı olarak cevabını verebileceği süretebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat