Ceza Davalarında Olumlu veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Ceza Davalarında Olumlu veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı

“Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler (CMK m. 17).” Uyuşmazlık aynı ağır ceza mahkemesinin yargı çevresine bulunan iki mahkeme arasında çıkmışsa, ortak yüksek görevli mahkeme ağır ceza mahkeme­sidir. Buna karşılık aralarında uyuşmazlık çıkan mahkemelerden birinin ağır ceza mahkemesi ol­ması veya uyuşmazlığın farklı ağır ceza mahke­melerinin yargı çevrelerinde bulunan mahkeme­ler arasında çıkması durumunda, Bölge Adliye Mahkemesi ceza daireleri görev uyuşmazlığını çözer (5235 s. K. m. 37/2). Bölge Adliye Mah­kemeleri faaliyete geçinceye kadar ise bu görev Yargıtay’a aittir. Uyuşmazlık farklı bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresi içinde bulunan mahkemeler arasında çıkmışsa, bu uyuşmazlık Yargıtay’ın yetkili ceza dairesi tarafından çözülür.

“Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturma­da Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahke­mesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir (CMK m. 161/7).”

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat