Ceza Davalarında Bağlantılı Suçlarda Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Ceza Davalarında Bağlantılı Suçlarda Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 16. madde­sinde düzenlenmektedir. Bahsi geçen maddeye göre, henüz dava açılmamışsa, bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birinde birleştirilerek görülebilir (CMK m. 16/1). Uyuş­mazlıklar değişik mahkemelerin yetkisine girdiği takdirde ise dava açılmadan önceki safhada sav­cıların, dava açıldıktan sonra ise mahkemelerin anlaşmaları gerekir. Mahkemelerin anlaşama­ması durumunda ortak yüksek görevli mahke­menin birleştirme ve birleştirme yeri konusunda karar vermesi gerekir.

“Bağlantılı ceza davalarının değişik mahke­melerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhu­riyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşu­luyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir (CMK m. 16/2).” Ancak mahkemeler arasında uyuşma söz konusu olmazsa, “Cumhuriyet savcısı veya sa­nığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahke­me birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir (CMK m. 16/3). Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur (CMK m. 16/4).”

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat