Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

……SAYIN HAKİMLİĞİNE

………..

SÜRE UZATIM TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI                                                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                                                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                      :Davaya cevap süresinin uzatılması istemidir.

AÇIKLAMALAR                      :

1.Davacı taraffça açılan davaya ilişkin dilekçe, Müvekkilimize duruşma gününden bir gün önce ../../.. tarihinde tebliğ edilmiştir.

2.Davaya konu olan olayların ve belgelerin tarafımızca detaylıca araştırılması için yeterli zamanımız olmamıştır. Ayrıca bu sürede cevap dilekçesinin hazırlanması da mümkün olmamıştır.

3.Hal böyle olmakla, bir defaya mahsus olmak üzere ve bir ayı geçmemek üzere, ek süre talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM          : Açıklanan nedenlerle, Kanun’un 127. Maddesi uyarınca tarafımıza makul sürenin verilmesini saygıyla talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat