Çek İçin Ödeme Yasağı Konulması İstemi

………………… TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI                         :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Çeklere Ödeme Yasağı konulması istemidir.

AÇIKLAMALAR                                       :

 

1-Müvekkilimiz……. bankasının ……. şubesinden ……. nolu hesaptan aldığı çek koçanını kaybetmiştir.

2-Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış ….. adet çek yaprağı mevcuttur. Çek yapraklarına ait seri numaralar ……………….,……………….., ………….., ……………., şeklindedir.

3-Bu çek yapraklarının kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve doldurularak kullanılması hallerinde, müvekkilimiz mağdur olacaktır. Bu çeklerin bankaca ödenmemesi için tedbir kararı istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6102 S. K. m. 757

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-……. bankasının ……. şubesinden ……. nolu hesap kayıtları

SONUÇ VE İSTEM                                    : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin ileride mağdur olmaması bakımından, yukarıda seri numaraları verilmiş bulunan çek yaprakları ile ilgili bankaca ödeme yapılmaması için tedbir kararı verilerek, bankaya bildirilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat