CAM BALKON YAPIM SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

CAM BALKON YAPIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Satıcı

Adı Soyadı              :         …..

Adresi                     :         …..

Vergi Dairesi            :         …..

Telefon No              :         …..

Müşteri

Adı Soyadı              :         …..

Adresi                     :         …..

Telefon No              :         …..

GSM                       :         …..

Ben Satıcı, Alıcı’nın yukarıdaki adresinde yapılacak olan katlanır cam balkon sağlama ve montaj işini aşağıdaki şartlarla yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

2- Malzemenin Özellikleri

*   ….. mm. temperli şişecam fabrikalarının ürünü cam,

*   Paslanmaz alüminyum profil, elekrostatik ….. renginde fırın boya.

*   Paslanmaz teker takımı ve teker rulmanlarının üzeri polyemid kaplama,

*   Her cam plakasında altta 4, üstte 4 adet toplam sekiz teker (4 adet çift sıralı teker),

*   Tozun ve rüzgarın içeri girmesini engelleyici, camların yan yana gelmesinde plastik birbirine geçmeli baza kapakları, altta ve üstte çift sıra kıl fitiller, ayrıca çift yönlü şeffaf (h) fitiller,

*   Kullanılan bütün montaj parçalarının 1.sınıf olması, (camların baza’ya yapıştırılmasında Alman patentli, Würt marka yapıştırıcı ve son izalasyonda antibaktariyel slikon kullanılması),

*   Yağmur sularının içeri girmesini engelleyici damlalık sistemi, (uzun süreli ve rüzgar esintili yağışlarda devamlı hareketli bir mekanizma olmasından dolayı az miktarda sızıntı olabilir.)

*   Montajın düzgün bir şekilde yapılması, sistemin çalışmasının Müşteri’ye anlatılıp gösterilmesi,

*   2 (İki) yıl malzeme garantisi. İki yıl içerisinde meydana gelebilecek arıza ve aksaklıkların azami 20 (yirmi gün) içerisinde ücretsiz olarak tamiratının yapılması,

(Malzemenin hor kullanılmasından meydana gelen arızalar, cam kırılması ve (h) fitil eskimesi garanti kapsamı dışındadır.) Ayrıca, 5 (beş) yıl paslanmamazlık garantisi.

*   İki yıl sonrasında meydana gelebilecek arızaların servis ücreti karşılığı tamir edilmesi ve yedek parça ihtiyacının ücreti karşılığı sağlanması.

*   Fiyatlar toptan olup, KDV dahil değildir.

*   İmalat ölçüsünü takip eden 20 (yirmi) işgünü sonra yerine montaj yapılması.

3- Taksitleri Ödeme Tarihi

.. / .. / …. tarihinde : …..-TL (….. Türk Lirası),

…..

…..

…..

Bu sözleşme ile kararlaştırılan taksitlerden herhangi birisi ödeme gününde ödenmez ise, kalan taksitlerin tamamı muaccel olacaktır. Hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tahsili yoluna gidilecektir. Ayrıca, ödenmeyen taksitlere aylık % … (yüzde ….) Gecikme Cezası uygulanacaktır.

Bu Sözleşme 2 (iki) örnek halinde düzenlenmiş ve taraflarca okunarak imzalanmış, birer örneği Taraflara verilmiştir. .. / .. / ….

Müşteri                                                          Satıcı

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat