Çalışmayanı Sigortalı Gösterirsem Ne Olur?

Bağımsız Bölüm Devrinde Kiracı Tahliye Etmezse C. Başsavcılığına Verilecek Dilekçe

Çalışmayanı Sigortalı Gösterirsem Ne Olur?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 4 üncü maddesinde kimlerin sigortalı sayılacağı belirtilmiştir.(1) Sosyal Güvenlik mevzuatına göre sigortalı olmanın en önemli koşulu fiili çalışma olgusudur.Yani bir kişinin bir işyerinden sigortalı gösterilmesi için o işyerinden fiilen çalışması olması şarttır.5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde kimlerin sigortalı olamayacakları belirtilmiştir.Buna göre İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı olamayacaktır.Burada altı çizilmesi gereken husus eşin ücretsiz çalışmasıdır.İşverenin eşinin kendi işyerinde sigortalı sayılması için kendisine bir ücret verilmesi, bu ücret üzerinden kuruma sigorta priminin ödenmesi gerekmektedir.Ayrıca Kanunun 4 üncü maddesinde belirtildiği gibi, bir hizmet akdine istinaden o işyerinde fiilen çalışıyor olması gerekir.

Eşinizi Hangi Durumda İşyerinizden Sigortalı Gösterebilirsiniz ?

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre sigortalı olmanın en önemli koşullarından biri fiili çalışma olgusudur.Fiili çalışma olgusunun yanında çalışmanın hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.5510 sayılı kanuna göre işverenin eşinin yanında sigortalı gösterilmesi için fiili çalışma olgusunun yanında İşverenin eşinin çalışması karşılığında ücret alması gerekmektedir.Eger işverenin eşi işyerinden ücret almıyorsa işyerinden sigortalı olması gerekmez.İşyerinden ücret almadan fiilen çalışan eşlerin sigortalılığı bizzat kanun tarafından muaf tutulmuştur.

Eşin sigortalı sayılabilmesi şartlarının yanında, işverenin eşinin o işyerinde gerçekten çalıştığını belgelerle kanıtlaması, eşe ödenen ücretlerin işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilmesi gerekir.Önemli olan işyerinde çalışan eşin işyerinden fiilen çalıştığını ve işyerinden çalışması karşılığında ücret aldığını belgelemek gerekmektedir.Örnek vermek gerekirse 10 ve üzeri işçinin çalıştığı işyerinden çalışan eşin ücretini banka kanalıyla ödenmesi kişinin ücret aldığını kanıtlayıcı nitelikteki belgelerden olacağı aşikardır.

Fiili olarak Çalışmadan Sigortalı Olunmaz !!!

Halk arasında bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlardan biride çalışmadan sigortalı gösterilmektir.Bir işyerinde çalışmadan sigortalı gösterilmek yasal değildir.Hangi nedene dayanırsa dayansın sigortalı olmak için fiili çalışma olgusu şarttır. işyerinde çalışması olmayan kişinin hatır gönül ilişkisi,emeklilik günü dolsun, hastaneye gidebilsin diye çalışıyormuş gibi sigortalı göstermek suçtur.Çalışmayan birini sigortalı göstermenin ciddi yaptırımları vardır.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Sahte Sigortayı Tespit Ederse Yaptırımı Nedir ?

Öncelikle İşyerinde çalışması olmadan sigortalı gösterilen kişilerle(sahte sigortalılık) İlgili denetim Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılan denetimler sonucunda işyerinden fiilen çalışması olmayan, hizmet akdine dayanmadan yapılan sigorta bildirimleri başladığı tarihten itibaren iptal edilmektedir. Sahte sigortalı olarak bildirdiğiniz tüm primler Sosyal Güvenlik Kurumuna gelir olarak kaydedilir.Sahte Sigortalı bildirdiğiniz hizmetlerle ilgili ne hizmet günü kazanabilirsiniz ne ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

İşyerinden sahte sigortalı olarak göründüğünüz hizmet günleri iptal edilmekle birlikte, sigortalı göründüğünüz sürede hastaneden ne kadar ilaç ve tedavi aldıysanız yasal faiziyle birlikte sizden geri alınacaktır.

Sahte Sigortalı bildirim yaptınız tespit edildi Peki Sigortanız iptal edildi,ödediğiniz primler yandı, Sigortalı gösterdiğiniz dönemdeki hastane,eczane tedavileriniz yasal faiziyle sizden geri alındı bunlarla bitmedi Sahte Sigortalı olarak bildirim yaptığınız için Kamuyu zarara uğratmak suretiyle dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarıyla yargılanabilirsiniz.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat