SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Çalışma Alanımız

 

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_accordion divider_line=”yes” class=”” id=””]
[fusion_toggle title=”Aile Hukuku ve Boşanma Davaları” open=”yes”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu aile hukuku ve boşanma davalarında yirmi yılı aşan tecrübesi ile müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma davalarına İlişkin Hizmetlerimiz

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

[/fusion_toggle]
[fusion_toggle title=”Tüketici Hakları Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu tüketici hakları hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız tüketicilere ise muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir. Özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında üretici ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgiler vermekteyiz.

Tüketici Hakları Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

Dava Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri ve Yargıtay huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.

GEREKLİ BİLGİLER

Müvekkil Profilimiz

Avukatlarımız müvekkillerimize gösterdikleri ilgi ile hemen ayırt edilirler. POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu’nun avukat, marka ve patent avukatları müşteri ve müvekkillerimize yardım etmeyi en üst düzeyde kendilerine görev edinmiş bir zihniyet altında çalışmalarını sürdürmektedirler.

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu, uzman olduğu ticaret hukuku, şirketler hukuku, marka, patent ve tasarım başvuru ve tescili işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermektedir. Sadece uzman olduğumuz hukuk dallarında hizmet vermemizden dolayı, POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları müvekkilin sorunlarını kolaylıkla anlamakta ve o sorunlara özel çözümler üretebilmektedirler.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Şirketler ve Ticaret Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu tüm ticari işletmelere Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet vermektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Due Dilligence
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
 • Şirket alım ve satımları
 • Genel kurul toplantıları yapılması

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Hukuk Büromuz müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Sözleşmeler Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Hukuk Büromuz Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler;

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimli olup müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenlebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Sigorta Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Miras Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

İş Sözleşmesi Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikâyet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”İdare ve Vergi Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
 • Kamu ihale işlemleri
 • İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
 • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları
 • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”İcra ve İflas Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk & Danışmanlık Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu gümrük, ithalat ve ihracat hukukuna her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Gümrük Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
 • Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku – Marka, Patent ve Tasarım Hakları” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmetlerimiz arasında marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, marka, patent ve tasarım başvurusuna itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi gibi işlemler yerine getirilmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili
 • Marka, patent, tasarım başvurusuna itiraz
 • Marka, patent, tasarım yenileme ve devir işlemleri
 • Marka, patent, tasarımlarda adres ve ünvan değişikliği
 • Marka, patent, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Dava Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu fikri ve sınai hakların tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz arasında fikri hakkın ihlali veya kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve bu kötüniyetli tescilin iptali ile Türk Patent Enstitüsü nezdindeki başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve TPE tarafından başvuruların reddi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi hizmetleri yer almaktadır.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Dava ve Tahkim Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu, hukuk ve ceza mahkemeleri, yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları nezdinde her türlü dava ve tahkim hizmetleri sunmaktadır. Büromuz avukatları, gerçek ve tüzel kişiler ile idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da taraf olduğu her türlü dava ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, vergi ve idare mahkemeleri önünde temsil etmekte ve her türlü dava ve icra hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız sundukları uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hizmetlerinde müvekkillerinin haklarının temsili konusunda gerekli tüm özenin gösterilmesinin yanı sıra, bu süreçlerin her aşamasında müvekkillerinin ilgili meseleye ilişkin tüm ihtimalleri içerir şekilde bilgilendirilmesini de hedeflenmektedirler.

Ayrıca POLAT Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri, veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamlarınca alınan kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Basın ve Medya Hukuku” open=”no”]

Medya hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin icrasına aday kuruluşların yapısına ilişkin kuralların bütününe verilen isimdir. Bu açıdan medya hukuku medya kavramının içeriğine paralel olarak hem kitle haberleşme alanını hem de bu alanla iştigal eden sektöre ilişkin kural ve kurumları ihtiva etmektedir.

Medya hukuku interdisipliner bir alan olma niteliğine sahiptir. Zira medya hukukunda hem haber verme özgürlüğü, medya şirketlerinin idare ile ilişkisi ve medya yoluyla işlenen suçlar gibi niteliği itibariyle kamu hukukuna dahil kurallar hem de medya alanına has sözleşme ilişkileri, medya alanındaki eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu gibi özel hukuka dahil kurallar bir arada yer almaktadır.

Medya hukukunun içeriğini bu şekilde tespit ettikten sonra medya hukukuna has kural ve kurumların yapısına bakmak gerekir. Medya hukukundaki mevzuat da medya alanlarına göre çeşitlendiğinden buna ilişkin yapılan ayrımı buraya da uygulamak gerekir. Ancak öncelikle hukukun geneline hâkim olan medya hukuku açısından da uygulanacağını ifade etmemiz gerekecektir.Bu açıdan Anayasal ve iç hukuka dahil edilmiş uluslar arası mevzuat anlamında iletişim ve basın özgürlüğüne ilişkin tüm genel ilkeler medya hukuku açısından da geçerli olacaktır.

Görsel-işitsel medyada sorumluluk rejimi ve bu medya kuruluşlarının hukuki ve mali yapısı bizim hukukumuzda genel olarak 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kanunda ana hatları ile radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri, bu ilkeler çerçevesinde yayın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili idari denetimi yapacak olan Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu kurulun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar, bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir. TRT radyo ve televizyonları da yayın açısından aynı kurallara tabi olmakla birlikte TRT’nin kuruluşu, yapısı ve işleyişi 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunların uygulanması açısından ise çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları genel nitelikte olduklarından bunlar da Görsel-işitsel medya açısından uygulanabileceklerdir.

Yazılı medya’ya ilişkin kurallar 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunda basın özgürlüğü, yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları ve özellikle süreli yayınlara el konulması hususları düzenlenmiştir. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları genel nitelikte olduklarından bunlar da Görsel-işitsel medya açısından olduğu gibi Yazılı medya için de uygulanabileceklerdir.

Basın ve Medya Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi
 • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması
 • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
 • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması

Avukatlarımız medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, tanıtım amaçlı advertorial ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

[/fusion_toggle]

[fusion_toggle title=”Ceza Hukuku” open=”no”]

POLAT Hukuk Bürosu avukatları, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir.

Ceza Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Şikâyet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

[/fusion_toggle]
[/fusion_accordion]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]