Boş Çek Defterinin Kaybolması İptal Davası

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Boş Çek Defterinin Kaybolması İptal Davası

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1989/9102
K. 1991/760
T. 1.2.1991
• ÇEK DEFTERİNİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( İmzalanmamış Olması Nedeniyle Tedavül İmkanı Bulunmaması )
• İMZALANMAMIŞ ÇEK KARNESİNİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( İmzasız Senedin Tedavül İmkanı Bulunmaması )
• TEDAVÜL İMKANI BULUNMAYAN ÇEK KARNESİNİN İPTALİNE YER OLMAMASI ( Kaybedilen Karnenin İmzasız Olması )
6762/m.669
ÖZET : Davacı imzalamamış olduğu çek karnesinin kaybolduğunu ve bunların doldurularak tedavül edilebileceğini iddia ederek bu çeklerin iptalini istemiştir. İmzalanmayan ve bu nedenle çek niteliği dahi bulunmayan belgelerin iptali istenemeyeceğinden talebin reddi doğrudur.

DAVA : Hasımsız olarak açılan davadan dolayı İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesince verilen 23.10.1989 tarih ve 575-779 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili müvekkilinin arabasından T.C. İş Bankası’nın Ege Üniversitesi şubesine ait 10 adet ( 500.000 ) liraya kadar doldurulabilen mavi çeklerinin çalındığını belirterek anılan çeklerin iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davada zayi edildiği iddia olunan mavi çeklerin tedavül kabiliyeti olmadığı gibi TTK hükümlerinde belirtilen aitliği de haiz olmadığından yerinde görülmiyen davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı kendisine ait mavi çeklerini kaybettiğini ileri sürerek zayi nedeniyle iptalini istemiş bulunmaktadır. Davacının iddiasına göre çeklerin imzasız olduğu anlaşılmıştır. Davacının imzasını taşımayan çeklerin tedavülü ve sonradan doldurulması da olanaksız bulunmasına göre davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu gerekçe ile onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenle davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4200 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 1.2.1991 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat