Bordroda Düşük Ücretli Gösterilen İşçi Ne Yapabilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Bordroda Düşük Ücretli Gösterilen İşçi Ne Yapabilir?

İstihdamın bu denli sorun olduğu ülkemizde iş bulduğuna sevinen çalışanlarımı/, sigortalılık konusunu ne yazık ki yeterince önemsemiyor. Ülkemizde sigortalılık zorunlu bir kavram olmasına karşın, işverenle işe giriş esnasında pazarlık yapıp, “sigortaya ödeyeceğin parayı bana ver” diyen, işe girmek için bordroda düşük ücretli gösterilmeyi kabul eden çalışanımızın sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Bunun yanında, hak ve sorumluluklarını bilmek konusunda çok bilinçsiz çalışanlarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak tüm çalışanlar da bu tür tepki vermiyor. Tabi ki konuya itiraz eden, bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak sona erdiren ve hatta konuyu yargıya taşıyan çalışanlarımız da var.

Yasalarımızda Ücret

İşçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için hayali öneme sahip olan ikici, çalışanın iş görme ediniminin karşısında, işverenin de ücret ödeme borcu olarak doğmaktadır. Ücret, işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için arz ettiği önem sebebiyle, 2709 sayılı Anayasamızın 55. Maddesine “Ücret emeğin karşılığıdır” denilerek tanımlanmıştır. Devamında ise, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” tanımlaması ile güvence altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. maddesinde ise “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile öde­nen tutardır.”

Bu hükümde her şeyden önce ücretin işçi tarafından yapılan bir işin karşılığı olduğu belirtilmiştir.

Ancak, günümüzde bu kurala istisnalar getirilmiş ve bazı hallerde işçinin bir çalış­ma karşılığı olmaksızın ücret talep edebileceği, kanunla kabul edilmiştir.

Hangi Hallerde Çalışmadan İşçiye Ücret Ödenir?

  • İşçilere zorlayıcı nedenlerle çalışmadığı günlerde (İş Kanunu. 24/III. 25/ III),
  • hafta tatilinde (İş Kanunu. 46),
  • milli bayram ve tatil günlerinde (İş Kanunu. 47),
  • yıllık ücretli izinlerde (İş Kanunu. 57)

Bir iş karşılığı olmaksızın ödenen bu tür ücrete “sosyal ücret” adı verilmektedir. Kanunen belirlenen bu durumlar dışında çalışmayan işçiye işverenin ücret ödemesi söz konusu olamaz.

Bu tespitlerimizden sonra, uygulamada sıkça rastladığımız bordroya yansıtılmayıp, düşük gösterilen (yüksek ücret aldığı halde asgari ücretle bordroda gösterilen fark maaşı elden ödenen) ücret konusunu İş Kanunumuz ve diğer ilgili yasalarımız ışı­ğında inceleyelim;

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat