Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Bir çok insan, ödünç olarak verdiği para yada sattığı mal bedeli için senet almakta ancak, aldıkları senetler kambiyo senedi vasfını taşımadığından kağıt parçasından başka bir şey ifade etmemekte ve bu nedenle insanlar mağdur duruma düşmektedir.

Borçludan senet alırken, aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almanız yararınıza olacaktır;

1- Senedin heryerini doldurmak zorunda değilsiniz. O yüzden borçlunun adı soyadı, T.C kimlik numarası ve imzasını, senedin vadesini ve tutarını yazmanız başlangıç için yeterlidir. Senette sadece imzanın borçluya ait olması gerekli ve yeterli olduğundan, vadesinde ödenmemesi halinde diğer unsurları takip öncesi tamamlayabilirsiniz.

2- Borçlunun bizzat yanınızda imzalamadığı senedi almayın. Senedi imzalamak 2 sn sürmez. Yanınızda imzalanmamış bir senedi icra takibine koyduğunuz zaman, borçlu imza inkârında bulunursa, arada ciranta bulunmadığından, %20 kötüniyet tazminatı ve %10 para cezasına mahkum edilirsiniz.

3- Senedi düzenlerken hata yaparsanız, üşenmeyin ve yeni bir tane doldurun. Yeni senet bulma imkanınız yoksa, düzeltme yapılan yerlere borçlunun imzasını almayı unutmayın.

4- Şirket yetkilisi, şirket adına senet veriyorsa, tek başına senet düzenleme yetkisi bulunduğundan emin olun.

5- Vekaleten senet veriliyorsa, senedi imzalayan şahsın, borçlu adına kambiyo senedi düzenlemeye özel yetkili olup olmadığından emin olun. Vekalet in bir suretini mümkünse alın. ( Hatta mümkünse vekaletin gerçek olup olmadığının teyidini alın.

6- Senet üzerine yazılan “malen” ibaresi, senet karşılığı mal verildiği anlamına geleceğinden, senet konusu malların teslim edilmediği gibi bir iddiada kendinizi savunabilmeniz açısından fatura ve teslim irsaliyesi düzenlemeyi ihmal etmeyin.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat