T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17837

Karar: 2000 / 773

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Yasa gereğince borca itiraz halinde merci hakiminin itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı duruşmaya çağırması gerekir. Mercice borca itiraz edilmiş olmasına rağmen yasa hükmü gözardı edilerek dosya üzerinde karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 169)

Hakiminin İtiraz Sebeplerinin Tahkiki İçin İki Tarafı Duruşmaya Çağırması Gereği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK. 169/a maddesi gereğince borca itiraz halinde merci hakiminin itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı duruşmaya çağırması gerekir. Mercice borca itiraz edilmiş olmasına rağmen yasa hükmü gözardı edilerek dosya üzerinde karar verilmesi isabetsizdir.

Dosya Üzerinden Karar Verilmesinin Yanlış Olması

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat