Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Vergi Usul Kanunu’ nun 376’ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine göre)

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği                                             

UZLAŞMA DİLEKÇESİ

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

Kayseri Ceza Avukatı Ücretleri

WhatsApp chat
Hemen Ara!