Bilgisayar, bilgisayar programları veya bilgisayar kütüklerinde arama hangi koşullarda yapılır? Koşullara uygun yapılmamışsa, şüpheli veya sanık ne ileri sürebilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Bilgisayar, bilgisayar programları veya bilgisayar kütüklerinde arama hangi koşullarda yapılır? Koşullara uygun yapılmamışsa, şüpheli veya sanık ne ileri sürebilir?

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline ettirilmesine hâkim karar verebilir. Bu beş koşul bir arada olmadan bilgisayarlarda, program veya kütüklerde arama yapılamaz. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar derhal iade edilir. Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine el konulmaksızın da sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan bu veriler yazılarak tutanağa kaydedilir ve ilgililerce imzalanır.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 141/I hükmüne göre, açıklanan esaslara aykırı olarak arama yapılması tazminatı gerektirir. Hakkındaki arama kararı kanuna aykırı veya ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen kişi tazminat talep edebilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat