Bıçakla Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralamanın Cezası

Yasal Danışman Atanması Dava Dilekçesi Örneği

Bıçakla Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralamanın Cezası

YARGITA3. Ceza Dairesi
ESAS: 2013/7298
KARAR: 2014/1336

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Mağdur U…’un aşamalardaki anlatımına ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ile mağdurun şakalaştıkları sırada mağdurun üzerinden yere düşen bıçağı alan suça sürüklenen çocuğun bıçakla mağdurun karın bölgesine doğru vurmak suretiyle mağdurun yaralanmasına sebebiyet verdiği anlaşılmakla, suça sürüklenen çocuğun eylemi kasten yaralama suçunu oluşturduğu halde oluşa uygun düşmeyen gerekçeyle eylemin taksirle yaralama suçu kapsamında olduğu değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Suça sürüklenen çocuğa isnat edilen suçun, 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son maddeleri kapsamında kaldığı ve alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan olduğu gözetilmeden, suça sürüklenen çocuğun istinabe yoluyla sorguya çekilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 196/2. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi BOZULMASINA, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat