Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları

İş Kanunumuzun 12. maddesi bu konuyu tanımlamıştır. Bu maddeye göre;

  • “Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir ne­den olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süre­li iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutula­maz.
  • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alına­rak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştı­ğı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlan­mak için aynı iş yeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli sü­reli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alman kıdem uygulanır.
  • Emsal işçi, iş yerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İş yerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o iş ko­lunda şartlara uygun bir iş yerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır. ”

Belirli süreli iş sözleşmesi yapabilmenin şartları nelerdir?

  • Sözleşmenin konusu olan işin belirli süreli olması, veya
  • sözleşmenin konusunun belli bir işin tamamlanmasından ibaret olması,
  • ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşulların varlığı ge­reklidir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri, bir süre için veya bir işin bitmesi amacıyla yapılmaktadır. Taraflardan birinin fesih bildirimine gerek yoktur. Sürenin geçmesi ile sözleşme kendiliğinden sona erer. bunlar dışında sözleşme özgürlüğü kapsamında belirli süreli iş sözleşmeleri ikale (anlaşma) yolu ile de sona erdirilebilmektedir. Ayrıca haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini işçi de işveren de feshedebilmesi müm­kündür;

  • İşveren tarafından, sözleşmenin haklı nedenlerle feshedilebileceği durumlar İş K. m. 25’de düzenlenmiştir.
  • İşçi tarafından, sözleşmenin haklı nedenlerle feshedilebileceği durumlar İş K. m. 24’de düzenlenmiştir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat