DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLEMESİ HALİNDE SANIĞIN ERTELENEN CEZASININ TAMAMININ İNFAZ KURUMUNDA ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 34752
Karar: 2016 / 15045
Karar Tarihi: 13.04.2016

ÖZET: TCK’nın maddesinde “hükümlünün deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hâkimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin” belirtilmesi karşısında; mahkemece “denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde sanığın ertelenen cezasının tamamının infaz kurumunda çektirilmesine” karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 50)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1-Sanıkların temyiz dilekçelerinde, 2009 yılının olağan genel kurul toplantısının yapılması için karar aldıklarını, …görevli ve gün tayini için yazı yazıldığını, zaman darlığını gerekçe göstererek görevli ve gün tayini yapmadıklarını iddia ettikleri, 2009 yılı olağan genel kurul toplantısını 29.05.2010 tarihinde yapılması konusunda yönetim kurulunun karar alması karşında, ….görevli tayin etmesi konusunda yazı yazılıp yazılmadığı, üyelere bildirim yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapılarak sanıkların hukuki durumunu tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi,

2- Kabule göre de;

a) Sanıkların daha önceden hapis cezasına mahkum edilmemiş olması nedeniyle haklarında hükmolunan 25 gün hapis cezasının TCK’nın 50/3. maddesi gereğince TCK’nın 50/1. maddesinde yazılı bulunan seçenek yaptırımlara çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

b) 5237 sayılı TCK’nın 51/7. maddesinde “hükümlünün deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hâkimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin” belirtilmesi karşısında; mahkemece “denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde sanığın ertelenen cezasının tamamının infaz kurumunda çektirilmesine” karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş ve sanıkların temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 13.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...