Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Unsurları

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Unsurları

YARGITAY 15. Ceza Dairesi
Esas: 2012/29
Karar: 2013/11611
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇUNUN UNSURLARI
HUKUKİ İHTİLAF VE SUÇUN OLUŞUMU ARASINDAKİ FARK
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşabilmesi için; sanığın elinde borçlusunca bedelinin tamamı yada kısmen ödenmiş bir senet olmalı ve bunu kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi tahsile sokması veya bir başkasına devretmesi gerekmektedir.Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiili de bedelsiz senedi kullanma suçunu oluşturacaktır.
Somut olayda; katılanın üyesi olduğu S.S. …Konut Yapı Kooperatifi ile sanıklardan F… ve F…’ın yetkilisi olduğu …İnş. Taah. Ltd Şti arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, üyelerden alının bonoların iş karşılığı sanıkların şirketine verildiği, sanıkların bu bonoların bir kısmını üçüncü kişileri ciro ederek devrettikleri, katılanın bonolarını da tahsil etmesi için …Bankası Şubesi’ne tevdii ettikleri, bu sırada şirket ile kooperatif arasında 21.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile üyelerden alınan senetlerin iadesine karar verildiği, katılanın senetlerinin ilgili bankadan geri alındığı, ancak sanıkların beyanına göre yaptıkları incelemede bir kısım alacaklarının devam ediyor olması nedeni ile senetlerin bu kez de sanık H…’a ciro edildiği, sanık tarafından da katılan aleyhine icra takibi başlatıldığı şeklinde gerçekleşen eylemde; kooperatif üyelerinin, sanıkların yetkilisi oldukları şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile senetlerin karşılığının kalmadığı gerekçesi ile bono bedellerini ödememesi, sanıklar tarafından ise bir kısım senetlerin teslim edildiği ancak alacaklarına karşılık gelen senetleri vermediklerinin iddia edilmesi şeklinde beliren uyuşmazlığın hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu gerekçesi ile verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat