Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Cezası Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 291- (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası veri­lir.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde, kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır.

Başkasının yerine cezaevine girmek, adliyenin görev ve yetki alanında bulunan bir konuda ilgili makamın aldatılması niteliğinde olduğundan “adliyeye karşı suç­lar” bölümünde yer almaktadır. Korunan hukuki değer, adliyenin görev ve yetkile­rinin yerine getirilmesine ilişkin saygınlığıdır.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Maddi Öğesi

Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunım yerine koyarak ceza infaz kuru­muna veya tutukevine giren herhangi bir kimse olabilir.

Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde dahi fail cezalandırılmaktan kurtulamaz.

Suçun mağduru yoktur. Suçtan zarar gören ise adliyedir, dolayısıyla Devlettir.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Konusu

Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kuru­muna veya tutukevine giren kimsedir.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Hareket ve Neticesi

Suç, kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kuru­muna veya tutukevine girmekle oluşur. Ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmek­ten anlaşılması gereken, bir cezanın çektirilmesine ilişkin olarak ceza infaz kurumuna ya da hakkında adli makamlarca yasal olarak tutuklama karan verilmiş bir kimsenin yerine geçerek veya kendisini o kişi gibi tanıtmak suretiyle tutukevine kabul edilmekle tamamlanır. Kabul işlemi bitirilmeden suçun tamamlandığından söz edilemez.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Manevi Öğesi

Suçun doğrudan kastla işlenmesi olanaklıdır. Failin, kendisini, bir hükümiln 1: veya tutuklunun yerine bilerek ve isteyerek ceza infaz kurumuna veya tutukevine

rmesi gerekli ve yeterlidir.

Taksirle ya da olası kasıtla suçun işlenmesi olanağı bulunmamaktadır.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunun Yaptırımı

  1. maddeye göre, kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza ve infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçunda Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir.

İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca yargılamayı yapmakla mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat