BANKANIN BİLGİ DIŞINDA ÇEKTİĞİ PARANIN İADESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BANKANIN BİLGİ DIŞINDA ÇEKTİĞİ PARANIN İADESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ

………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ……………………….)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müvekkile ait hesabından bilgisi dışında çekilen ………… USD’nin çekildiği tarih olan …………. tarihinden itibaren bankaların dövize uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının ve yapılan usulsüzlükler dolayısıyla zarara uğramış olduğu miktardan şimdilik fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………… TL’nin en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte ödenmesi talebidir. Harca esas değer:.
AÇIKLAMALAR     :
  • Davacı müvekkil …….. altın almak amacıyla ……… tarihinde …….. Bankası A.Ş.’nin ……… şubesinde, ………. Şubesindeki hesabından ……… TL EFT yaparak hesap açmıştır. Müvekkilim ve banka yetkilileri, altın alım satımıyla ilgili ve birim fiyatlarıyla ilgili olarak telefonla teyitleşmekteydiler. …….. tarihinde müvekkil davacı, müdür ……… arayarak altının gramının fiyatı ……. TL/Gr. Verilmesi üzerine ……. Kg. altın bağlantısı yapmış ve ………. USD ödeyerek satın almıştır. Aynı gün davacı müvekkilden habersiz altını zararına satıp kendisine hiç bilgi verilmemiş ve hesap ekstresi istediğinde verilmemiştir. Fiyatı …….TL/Gr. Çıkan altınlarla ilgili birçok entrikalara girişilip müvekkilin hakkı olan karı ödenmekten kaçınılmıştır.
  • Müvekkilim hesaplarındaki usulsüzlüklerden şüphelendiğinde banka müdürü A.B. ve yardımcısı …….. ’dan ısrarla hesap ekstrelerini istemesine rağmen oyalanmış büyük ısrarlardan sonra hesap ekstreleri gönderilmiştir. Hesap ekstrelerini incelediğinde müvekkilim usulsüzlükler saptamış ve hesabından ………. USD’nin çekildiğini görmüş ve müdür …. telefonla arayarak durumu söylediğinde kendisi bu durumu kimsenin duymamasını rica etmiştir.
  • Tüm bu olaylardan sonra, müvekkilimiz aynı gün hesaplarının derhal kapatılmasını ve bakiyelerinin …….. şubesine EFT yapılmasını talep etmiştir. Bölge müdürü ……… konunun teftiş kuruluna havale edildiğini, müvekkilin merak etmemesini ve olayın üzerinde olduklarını bildirmiştir. Bunun üzerine müvekkilim ………. tarihine kadar beklemiş ve şubeye gittiğinde ekstrelerin üzerinde oynandığını görmüştür. Bu durum karşısında müvekkilim bu kez ………. tarihinde mail göndererek durumu aktarmıştır.
  • ……….. tarihinde bankaya giderek, hesaplarını kontrol etmek ve kapatmak amacıyla bankaya gitmiştir. Hesabından çekilen ……….. USD de hesabına yatırılmadığını ve hesaplarda oynamalar yapıldığını fark etmiştir.
  • ………. tarihinde …………. Noterliğinin ………… yevmiye numaralı ihtarnameyle davalıya bu durum ihtar edilmişse de ………… tarihinde ……….. Noterliğinin ………… yevmiye numaralı ihtarnameyle verdikleri yanıtta taleplerimiz kabul edilmediğinden işbu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : HMK, TBK, TTK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                         : Banka kayıtları, ihtarnameler, ekstreler, mail yazışmaları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkile ait hesabından bilgisi dışında çekilen ……….. USD’nin çekildiği tarih olan ……….. tarihinden itibaren bankaların dövize uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının ve yapılan usulsüzlükler dolayısıyla zarara uğramış olduğu miktardan şimdilik fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………..TL’nin en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte ödenmesi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat