BANKADAN ADRES VE NÜFUS KAYDI SORULMASI

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BANKADAN ADRES VE NÜFUS KAYDI SORULMASI

   T.C.

 

DOSYA NO:  Esas

 

………………… ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI  
BORÇLU  
BORÇ MİKTARI  

Yukarıda tarafları yazılı müdürlüğümüz dosyasından aleyhine icra takibi yapılan borçlunun bankanız nezdindeki ………………….nolu ekte çek fotokopisi görülen çek hesabı ve varsa başkaca hesaplarındaki adresleri ve telefonları ile şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdanı örneğinin birer suretinin, dosyamıza gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile cevabi yazının müdürlüğümüz dosyasına ivedi olarak gönderilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat