Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                                                      :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRESİ                                                       :

VEKİLİ                                                        :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                                      :

ADRESİ                                                       :

KONU                                                          : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakası talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                                       :

1-)Müvekkilimiz ile davalı tanışmışlar ve kısa bir süre sonra sonra evlenmeye karar vermişlerdir. Taraflar arasında evlilik töreni yapılmış fakat resmi nikah kıyılmamıştır. Taraflar … ay beraber yaşamışlar ve bu süre zarfında müvekkilimiz davalıdan hamile kalmıştır. (EK 1)

2-)Müvekkilimiz, …/…/…… tarihinde ……………. isminde bir çocuk dünyaya getirmiştir. (EK 2) Çiftin çocukları dünyaya geldikten sonra da davalı resmi nikah kıymadığı gibi çocuğunu da kabul etmemiştir. Ancak, Sayın Mahkemece yaptırılacak DNA testiyle müşterek çocuğun davalı yandan olduğu kanıtlanabilecektir. Bu durumda çocuğun babalığının tespiti ile dava süresinde …………. TL tedbir, karar kesinleştikten sonra  …………. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                          : 4721 S. K. m. 301, 302, 303, 304, 337.

HUKUKİ DELİLLER                                :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının müşterek çocuk………………’in babası olduğunun tespitine, dava tarihinden başlamak üzere aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

 

EKLER :

1-) Müvekkilimize ait gebelik test Sonuçları.

2-)…Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli doktor raporu.

3-) Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir tanik listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.                                                                                                                                                                                  

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.