Avukatın Ağır Ceza Duruşmalarına Katılmaması

Avukatın Ağır Ceza Duruşmalarına Katılmaması

YARGITAY 5. Ceza Dairesi
Esas: 2013/9538
Karar: 2015/12048

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

…Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın, …3. Ağır Ceza Mahkemesinde kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan sanık olarak yargılanan katılanın 05/12/2007 tarihli vekaletnameyle müdafiliğini üstlendiği ve vekalet ücreti de aldığı halde, duruşmalara katılmamak suretiyle mağduriyetine neden olarak yüklenen ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olmasına rağmen, dosya kapsamına uygun düşmeyen ve yetersiz gerekçelerle mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat