Haksız Haciz Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İstemi
DAVACININ DAVALIYA BİR MİKTAR BORCUNUN BULUNMASI - HÜKÜM ALTINA ALINAN MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA OLDUĞU - DAHA ALT SEVİYEDE MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / [...] Devamı...
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası
DAVALILARIN DAVACIYA YÖNELİK EYLEMLERİNİN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLİR ŞEKİLDE KASTEN YARALAMA NİTELİĞİNDE BULUNMASI - DAHA ALT DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / [...] Devamı...
İmar Karşılığının Arttırılması İstemi
İPOTEK BORÇLUSUNUN ŞAHISLAR OLMASI HALİNDE BEDELE DÖNÜŞEN HİSSENİN DÜZENLEMEYE TABİ TUTULMASINDAKİ AMACIN KAMU HİZMETİNE TAHSİS OLMADIĞI - DAVALI TARAF LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU T.C YARGITAY 5.Hukuk [...] Devamı...
Akdin Feshi Davası
YÜKLENİCİ FİRMANIN KENDİ EDİMLERİNİ EKSİKSİZ VE TAM YERİNE GETİRMEDEN KENDİ PAYINA DÜŞEN KISIMLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNDUĞU İDDİASI - KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNE UYMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ T.C YARGITAY 23.Hukuk [...] Devamı...
İşe İade İstemli Dava
DAVACININ FESİH TARİHİNDE YAPTIĞI İŞ İŞYERİNDE TESPİT EDİLEREK ASIL İŞ KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ - İHALE SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ BELİRLENMEDEN HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU T.C YARGITAY 7.Hukuk [...] Devamı...
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
ŞİKAYET OLUNAN VERGİ DAİRESİNCE ŞİRKET VE BORÇLU ORTAĞI HAKKINDA HERHANGİ TAKİP YAPILMADIĞI - ŞİRKETİN ACZ HALİNDE OLDUĞUNA DAİR DELİL BULUNMADIĞI - ŞİKAYETİN KABUL EDİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞI T.C YARGITAY 23.Hukuk [...] Devamı...
Yetkisiz Kıyafet Kullanma Suçu
SANIK HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLDİĞİ - KARARININ ALEYHİNE KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN DOSYANIN BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEĞİ - BAŞVURU SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU T.C YARGITAY 19.Ceza [...] Devamı...

« Önceki sayfaSonraki sayfa »