Yedieminliği Suistimal Suçu
T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 1999 / 10045 Karar: 2000 / 37 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Borçlu tarafından itiraz edilmediği için haczin kesinleştiği ve hacizli mal sanık tarafından satış yerine [...] Devamı...
Kooperatiften İhraç Kararının İptali İstemi
T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 9465 Karar: 2000 / 300 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Kooperatifler Kanunun emredici nitelikteki maddesine aykırı olarak düzenlenmiş bulunan ana sözleşme hükümleri geçersiz bulunduğundan [...] Devamı...
İpoteğin İptali Davası
T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 9322 Karar: 2000 / 262 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Mahkemece, celse açılıp taraf teşkili yapılmak ve taraflar dinlendikten sonra bir karar verilmek gerekir.(743 [...] Devamı...
Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu
T.C YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 1999 / 8109 Karar: 2000 / 21 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Vergi Usul Yasana göre ... tarihleri arasında salınacak vergi ve kaçakçılık suçu cezasının tarhiyat [...] Devamı...
Hacizlerin Kaldırılması Talebi
T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 17211 Karar: 2000 / 457 Karar Tarihi: 21.01.2000 ÖZET: Merciin şikayeti borçlu elinde haczedilen mal üzerinde istihkak iddiası şeklinde yorumlanarak olayda uygulama yeri [...] Devamı...
Menfi Tespit Davası
T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 8278 Karar: 2000 / 324 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Davacı üçüncü şahıs kendisine tanınan itiraz ve dava haklarını süresinde kullanmadığı için takip kesinleşmiş [...] Devamı...
Fiili Sigortalı Olarak Çalışıldığının Ve Bağ-Kur Üyesi Olunmadığının Tespiti Davası
T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 8568 Karar: 2000 / 89 Karar Tarihi: 24.01.2000 ÖZET: Davacının sigortalı çalışmaya başladığı ve çalışma süresi içinde 5218 gün prim ödediği ve 600 [...] Devamı...

« Önceki sayfaSonraki sayfa »