Askerlik Halinde İcra Takibi

İlgili Yasa

Askerlik halinde

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 54/a- Askerlik hizmetini devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra müdürü, bir mümessil tâyin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tâyin edip icra dairesine bildirmeyenler hakkında takibe devam olunur.

Askerlik Halinde İcra Takibi Açıklama

Askerlik hizmetinin devamı süresince erler, onbaşılar ve kıt’a çavuşları (uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) hakkında icra takibinde, icra müdürü; bir vekil tâyin etmesi için bu kişiye uygun bir süre verir ve takibi sürenin sonuna kadar erteler. Verilen bu süre içinde vekil tâyin etmeyen ve tâyin ettiğini de bildirmeyen bu kişi hakkında icra takibine devam olunacaktır. Ancak, mal kaçırma ihtimali bulunan durumlarda bu süre içinde de haciz yapılabilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat