ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

1- İşbu sözleşme bir taraftan ….. adresinde yerleşik ….. Apartmanı/Sitesi ile ….. adresinde yerleşik ….. şirketi arasında imzalanmıştır. Taraflar sözleşmede kısaca “yüklenici” ve “işveren” olarak anılacaklardır.

2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.

3- Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi” örneği sözleşme ekinde olacaktır.

4- Bakımı ….. tarafından yapılan ….. marka ve imal yılı ….. olan asansörümüz bakımcı firmanın … yıllık garanti kapsamı içerisindedir.

5- Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orijinal yedek parça kullanılacaktır.

6- Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi, parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.

7- Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.

8- Orijinal yedek parçalar yüklenici firma olan …..’nin stokunda yeterli miktarda bulundurulacaktır.

9- Yüklenici firma olan ….. asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stoktaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.

10- Yüklenici firma olan ….. sözleşmenin yapıldığı yıl içerisinde ….. ayda bir periyodik bakım yapacaktır.

11- Yüklenici firma arıza ihbarı halinde en geç ….. (saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi yapacaktır.

12- Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.

13- Binanın bağlı bulunduğu ….. Belediyesi’ nden asansörün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.

On üç (13) maddeyi içeren bu mukavele .. / .. / …. tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.

Apartmanı Yöneticisi                                     Yüklenici Firma

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat