GEÇERLİ BİR MAZERET BİLDİRİLMEKSİZİN İLK TOPLANTIYA KATILMAMASI SEBEBİYLE ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ HALİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEĞİ

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk nedir? sorusunun cevabını arayacağımız bu makaleye öncelikle arabuluculuğun kelime anlamını açıklayarak başlayacağız. Arabuluculuk kelime anlamıyla, “uzlaşma sağlamak” demektir. Son yıllarda hukuksal bir kavram olarak kullanılan arabuluculuk, taraflar arasında meydana gelen bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda bu konuyu mahkemeye taşımadan, tarafsız üçüncü bir kimsenin yanında konuşarak halletmeye çalışmaları anlamına gelmektedir.

Hukuki Anlamda Arabuluculuk Ne Demektir?

            Hukuki bakımdan gelişmiş ülkelerde uygulanan arabuluculuk, ülkemizde de uygulanmaya başlanan bir yöntemdir. Bu yönteme göre aralarında anlaşmazlık olan iki taraf, mahkemeye başvurur. Mahkeme tarafından tayin edilen bir arabulucu, tarafların arasında bulunur. Onlar konuyu kendi aralarında çözmeye çalışırken, arabulucu tarafsız olarak dinler. Gerektiği zamanlarda yönlendirmelerde bulunan arabulucu, bazı durumlarda olaya hiç müdahale etmeden, konuyu tarafların kendisinin çözmesine izin verir. Bu tip arabuluculuk, kolaylaştırıcı arabuluculuk olarak adlandırılır.

            Kolaylaştırıcı arabuluculukta, arabulucu görevini üstlenmiş olan kimse, olayları yönlendirmeye çalışmaz fakat konunun olumsuz yönde ilerlemesi için taraflara telkinlerde bulunabilir. Bazen de konunun gelişmesi için bazı yöntemleri kullanır. Arabulucular, bu yöntemleri öğrenebilmek için bir eğitimden geçirilmektedir. Onların başarısı, tarafların almış olduğu olumlu kararlar ile ölçülmektedir.

 Arabuluculuk Sisteminin Faydaları Nelerdir?

            Arabuluculuk sistemi, tarafların olayların daha da büyümesine engel olarak meseleyi kendi içlerinde halletmelerine imkan sunar. Ülkemizde mahkemeye taşınan davalar incelendiği zaman, bunların büyük bir çoğunluğunun kişisel anlaşmazlıklardan doğduğunu görmekteyiz. Bu mahkemeler, hukuksal boyutta oldukça büyük bir yoğunluk oluşturmakla birlikte, arabulucular karşısında konu tartışıldığında konunun çözüldüğü gözlemlenmektedir. Bu şekilde çözümlenen sorunlar, hem zaman hem de maddi açıdan daha hızlı ve kolay bir şekilde çözümlenebiliyor.

            Ülkemizde arabuluculuk kanunu, henüz bir yasa tasarısı durumundadır. Ancak yasalaştıktan sonra arabuluculuk zorunlu bir hale getirilecektir. Kişi, eğer arabulucu ile sorunlarını halletmek istiyorsa en yakın hukuk bürosuna ya da adliyelere başvurarak, bu talebini bildirecektir. Günümüzde görülen kişisel anlaşmazlık veya iş yerleri ile yaşanan anlaşmazlık davalarında, adliyeye yapılan müracaatlarda taraflara arabulucu isteyip istemedikleri sorulmaktadır.

  Arabulucular Kimlerdir?

            Arabulucular hukuk fakültesinden mezun olan ve en az beş yıl boyunca hukuk alanında çalışmış olan kimselerdir. Bu kimselere aldırılan arabuluculuk eğitimi ile insanların psikolojilerini daha iyi anlamaları ve aralarındaki sorunları çözümlerken başvuracakları en etkili yolların neler olduğu öğretilmektedir. Üniversiteler tarafından verilen arabuluculuk eğitimine katılan kimseler, arabulucu olarak görev yapabilmektedir.

            Arabulucular tamamen objektif bir bakış açısı ile tarafları dinleyen uzman statüsündeki kimselerdir. Bu kişilerin aldıkları uzmanlık eğitiminin dışında, hukuki alanda da deneyim sahibi olmalarının istenmesi, değerlendirme yaparken konuya bütünüyle hakim olması gerektiği içindir.