Arabuluculuk sürecinde arabulucu seçildikten sonra tarafları mümkün olan en kısa süre içinde ilk toplantıya davet eder. Mahkeme dışı arabuluculuğun tamamlanması için yasal bir süre olmasa da arabuluculukla çözümlenen uyuşmazlıklar bir hafta, bir gün ya da hatta birkaç saat içinde anlaşmayla sonuçlanabilmektedir. Bu açıdan bir karşılaştırma yapıldığında arabulucu­luk çok daha hızlı tamamlanan bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Taraflar dava açıldıktan sonra birlikte arabuluculuğa gitmek istediklerini bildirirlerse yargılama mahkeme tarafından en fazla 3 ay ertelenir. Ancak taraflar isterlerse uyuşmazlığı arabuluculukla 3 aydan çok daha kısa bir süre içinde çözebilirler. Taraflar mahkeme tarafından verilen 3 aylık erteleme­nin yetersiz olduğuna karar verirse bu süre, tarafların ortak başvurusuyla en fazla 3 ay daha uzatılabilir. Dava açıldıktan sonra arabuluculuğa gidil­diği hallerde arabuluculuk toplantılarının en fazla 6 ay içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılması gerekir. Arabuluculuğun başından sonu­na kadar geçen süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasın­da dikkate alınmaz.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat