Arabuluculuk Eğitimi

 Arabuluculuk eğitimi nasıl alınır? Arabuluculuk, ülkemizde hukuk konusunda yeni bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre şahısların veya şahıslar ile kurumların arasında gerçekleşen anlaşmazlıkların dava yoluyla mahkemelere taşınması yerine, anlaşmazlık yaşayan kişilerin arabulucular karşısında sorunlarını çözmesi ön görülmektedir. Arabulucu olarak çalışan kimseler, belli özelliklere sahip olmalı ve bu işin gereği olan bazı şartları karşılamalıdır.

 Arabuluculuk Eğitimi İçin Asgari Şartlar Ve Eğitim Kurumları

            Arabuluculuk eğitimi alacak olan kimselerin, hukuk fakültelerinden mezun olması ve en az beş yıl boyunca hukuk alanında çalışmış olması şartı aranmaktadır. Bu şartları karşılayan kimseler, arabuluculuk eğitimine katılmaya hak kazanırlar.

            Arabuluculuk eğitimi verecek olan kuruluşlar, Adalet Bakanlığı ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından onay verilen kurum ve kuruluşlardır. Bunların arasında ilk olarak üniversiteler gelmektedir. Arabuluculuk eğitimine katılmak için seçilen kurumun, bu konuda yetkili olup olmadığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinden kontrol edilebilir. Bu sitede bakanlıktan onay almış olan bütün kurumlar belirtilmektedir.

            Arabuluculuk eğitimi, alanında uzman hukukçular ve akademisyenler tarafından verilmektedir. Bu eğitimi veren kimseler, Adalet bakanlığı tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca Arabuluculuk Daire Başkanlığının, Arabuluculuk eğitimi verilen kurumları ve bu alanla istihdam edilen personeli denetleme yetkisi bulunmaktadır. Eğitim izni verilen kurumlarda derslerin kimler tarafından verildiği, bu sayede takip edilecektir.

  Arabuluculuk Eğitimine Katılırken İstenilen Belgeler

            Arabuluculuk eğitimine katılabilmek için kişinin hukuk fakültesi mezunu olduğunu belgeleyen lisans diploması ve meslekte en az beş yıl çalıştığını kanıtlayan belgeler gerekmektedir. Ayrıca adayın adli sicil kaydı belgesi ve kimlik bilgileri de istenmektedir. Arabuluculuk eğitimine katılmak için TC vatandaşı olma zorunluluğu vardır. Yurt dışında arabuluculuk eğitimi almış ve arabulucu olarak çalışmış olan bir kimsenin, bu eğitim ve deneyimi ülkemizde arabuluculuk yapması için yeterli değildir. Bu kişilerin arabuluculuk sınavına katılmaları ve bu sınavdan başarılı olmaları şartı aranmaktadır.

  Arabuluculuk Eğitiminin İçeriği

            Bu eğitimin içeriğinde kişiye hukuki bilgilerin yanı sıra, kişiler arasında yaşanan sorunları çözerken uygulanması gereken yöntemler öğretilmektedir. Ayrıca öfke kontrolü, davranış bozuklukları, gelişim psikolojisi, duygu düzenleme ve bilişsel yeterlilikler gibi konular hakkında da bilgiler kazandırılmaktadır.

            Arabuluculuk eğitiminin temelinde empati kurma, kişilerin duygu ve düşüncelerini onların bakış açısı ile anlamaya çalışma, çatışma kavramı ve bu çatışmalarda olması gereken yaklaşım biçimleri, çatışmalarla yapıcı ve yıkıcı şekilde baş edebilme becerileri kazandırılmaktadır. Verilen eğitim sonunda sertifika alan arabulucu adayları, daha sonra bir sınavdan geçerek arabulucu olarak çalışmaya başlayabilirler.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat