Anayasaya Aykırılık Dava Dilekçesi

………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :…/…

TALEPTE BULUNAN :

TARAF :

D.KONUSU : Borçlar Kanunu’nun … maddesinin, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi hakkında dilekçedir.

OLAYLAR :1) Mahkemenizde görülmekte olan davada, Borçlar Kanunu’nun…….. maddesinin uygulanması sözkonusudur.

2) Bu hüküm, Anayasaya aykırıdır.

Çünkü:
a- ……..
b- ……………

3) Bu sebeplerle, buı hükmün Anayasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesince incelenerek,iptali halinde bu hükmün olaya uygulanması imkânsız hale gelecektir.

İSTEM SONUCU : Anayasaya aykırılık itirazının ciddî bulunarak, konunun Anayasa’nın 152’nci maddesine göre Anayasa Mahkemesine gönderilmesini arz ve talep ederim. ../../2013

DAVACI

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat