ANAOKULU KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ANAOKULU KAYIT SÖZLEŞMESİ

1- İşbu sözleşme ….. Anaokulu Müdürlüğü ile öğrenci velisi ….. arasında aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır.

2- ….-….. Eğitim Öğretim yılı için belirlenen aylık tam gün ücreti ….. TL; yarım gün ücreti ….. TL’dir.

3- Veli okul ücretini okul idaresi ile varacağı ve bir örneği aşağıya çıkarılmış mutabakata göre, ….. Bankası ….. Şubesi nezdindeki ….. nolu hesaba yatırır, dekontun bir örneğini okul idaresine verir.

4- Okula kayıt edilen öğrencinin okulun öğrenci kabul ettiği mahalde ikamet ediyor olması esastır. Ancak okul kontenjanının dolmaması halinde durum okul idaresince değerlendirilebilir.

5- Veli, okul idaresince belirlenen eğitim-öğretim şekline uymak, okul idaresi-öğretmen işbirliği ile belirlenen eğitim-öğretim malzemelerini karşılamak zorundadır. Sınıfta yapılacak “beslenme” şekline ve zamanına, “öğrenci kıyafetine”, “yıl içinde yapılacak etkinliklere” öğretmenin önerisi doğrultusunda sene başı ilk veli toplantısında karar verilir. Her veli alınan karara uymak zorundadır.

6- Veli, yarı yıl tatiline rastlayan ay ile öğrencinin özürlü-özürsüz devamsızlıklarında okul ücretini tam olarak öder.

7- Eğitim yılı içerisinde ödenen ücret hastalık, tatil vb. mazeretlerle veliye iade edilmez. Ancak, yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülki makamların ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız ….. gün veya daha fazla süre ile okulların kapatılması durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine mahsup edilir. Ücretin tamamı ödenmiş ise, velinin başvurusu üzerine mezkur miktar veliye iade edilir.

8- Veli, öğrencisinin devamsızlığından okul yönetimini haberdar eder. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula gelemeyen öğrenciler, hastalık sonrasında “okula devamında sakınca olmadığına dair” Sağlık Kuruluşlarından alınan “tabip raporu” getirmek zorundadır. Özürsüz olarak ….. gün okula devam etmeyen öğrencinin kaydı silinir, ödenmeyen ücret tahsil edilir, ödenmiş ücret iade edilmez.

9- Okul idaresince gerekli görülerek yaptırılan sağlık taramaları ile gezi, tiyatro vb. eğitim etkinliklerinin ulaşım, bilet vs. ücreti veli tarafından karşılanır. Ayrıca okulun yıl içinde düzenleyeceği kermes, okul gecesi vb. etkinliklere, öğrenci ile ilgili, harcanacak gideri de veli karşılar. Öğrenci, okulda kutlanacak milli bayramlar, belirli gün ve haftalar ile diğer etkinliklere iştirak etmek zorundadır.

10- Öğrencilere maddi değeri yüksek olan kolye, küpe vb. süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim yazılı olmayan öğrenciye ait eşyanın ve/veya izinsiz takılan süs eşyasının kaybolması durumunda sınıf öğretmeni veya okul idaresi sorumluluk kabul etmez.

11- Veli, okul idaresinden veya öğretmenden izinsiz “sınıfa giremez”. Ancak, istekli olma durumunda öğretmen ve okul idaresinin önceden belirleyeceği bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir.

12- Veli, okul idaresi ile sınıf öğretmeninin düzenleyeceği toplantılara katılmak zorundadır.

13- Eğitimin amaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yürütülebilmesi için, okul idaresi, öğretmen ve veliler gerekli işbirliğini yaparlar. Sınıfların fiziki, imkanları, öğretmen ve velilerin önerileri dikkate alınarak okul idaresince, imkanlar dahilinde, iyileştirilmeye çalışılır.

14- Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen taraflar için gerekli yasal işlemler yürürlüğe girer.

15- Uyuşmazlık durumunda ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde 15 (onbeş) madde ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve başlangıç paragrafında belirtilen taraflarca imza edilmiştir.

Öğrenci Velisi                                            Okulu Müdürü

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat