Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli

MADDE 175- (1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, baş­kalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâlAçıklama

Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya da başkalarını tehlikeye veya zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Zorunluluk hâlinde gerekli önlemlerin alınmasını yetkili makamdan ister. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi TCK’nın 175. maddesi uya­rınca cezai sorumluluk da gerektirebilir. Ancak gözetim yükümlülüğünün ihmali nedeniyle başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike doğmuş olması ve bu tehli­ke ile yükümlülük ihmali arasında nedensellik bağının bulunması gereklidir.

Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil soyut tehlike suçu niteli­ğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakını ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağ­lığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesiyle tamam­lanır. Bu ihmal neticesinde başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Yükümlülüğün ihmali nedeniyle öldürme ya da yaralama eylemleri meydana gelmiş ve bir zarar oluşmuşsa ve gözetimle yükümlü bulunan kişinin sorumluluğu Kanundan ya da bir sözleşmeden kaynaklanıyor ise, bu durumda TCK’nın 83. maddesinde öngörülen kasten öldürmenin veya 88. maddesindeki kasten yaralama­nın ihmal suretiyle işlenmesi suçundan cezalandırılması gerekir. Mala zarar verme suçunda ise, gözetimle yükümlü kişinin sorumluluğu tazminat boyutundadır. İhmal suretiyle mala zarar verme suçuna ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat