Akdin Feshi Ve Kiralananın Tahliyesi İstemi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Akdin Feshi Ve Kiralananın Tahliyesi İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11054

Karar: 2000 / 53

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.7.1997 tanzim tarihli ve devir bedelinin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren 10 yıl sürelidir. Uyuşmazlık kira sözleşmesinden kaynaklandığına göre ister adi kira, ister hasılat kirası olsun davaya bakmak sulh hukuk mahkamesinin görevi olduğu halde görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

(1086 S. K. m. 8)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Tahliye Davası

Karar: Dava, akdin feshi ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, davalının sözleşme gereği ödemesi gereken işletme hakkının devir bedelini zamanında ödemediğini, ihtara rağmen de gereğini yerine getirmediğini belirterek akdin feshi ile davalının tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı taraf, taraflar arasında gerçek bir kira sözleşmesi bulunmadığını ve yap-işlet-devret şeklindeki sözleşmenin 6570 sayılı yasaya tabi olmayıp değere göre asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verilmesini istemiştir.

Görevsizlik Kararı

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.7.1997 tanzim tarihli ve devir bedelinin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren 10 yıl sürelidir. Uyuşmazlık kira sözleşmesinden kaynaklandığına göre ister adi kira, ister hasılat kirası olsun HUMK’nun 8. maddesi uyarınca davaya bakmak sulh hukuk mahkamesinin görevi olduğu halde görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat